• Använd kompakt layout

Interaktivt träd för George Andrej Ludwoj de Knoop

Carl Teodor Bergström
Hans Ludvig Andreas Bergström
Julius Gabriel Bergström de Knoop
Sophi Ida Wera Elisabeth de Knoop
Leif Gunnar Bergström
George Andrej Ludwoj de Knoop 18901973
Sonja Ida Gunborg Volander Sahlberg 19021968