Anders Olofsson + Brita Olofsdotter

2 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 1769
Källa:

Disbyt

Senaste ändringen 14 april 201001:00:00