Nils Svensson + Anna Eriksdotter

5 barn

Föräldrar Gammelföräldrar

Familjens gruppinformation
Äktenskap 10 oktober 1762
Källa:

vb C:3 sid 365

Senaste ändringen 24 mars 201512:34:00